Cọc vít

  • Screw piles for building deep foundation

    Cọc vít để xây móng sâu

    Cọc vít là một hệ thống đóng cọc bằng vít và neo đất bằng thép được sử dụng để xây dựng các móng sâu. Cọc vít được sản xuất bằng cách sử dụng các kích thước khác nhau của tiết diện rỗng hình ống cho cọc hoặc trục neo.